background

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI SKLEPU INTERNETOWEGO TOYS ”R” US (dalej również: „Polityka”)


 

I.             Dbamy o Twoje dane osobowe

 

Jako Toys"R"Us Poland Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawieprzy ul. Marynarskiej 19 A, kod pocztowy 02-674zdajemy sobie sprawę z tego jak ważna jest Twoja prywatność i dlatego chronimyją w trakcie korzystania ze sklepu internetowego Toys ”R” Us.

 

Opracowaliśmy naszą Politykę po to, abyś mógł zrozumieć jakie informacje na Twój temat gromadzimy w związku z naszymi usługami oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

 

Możesz być pewny, że:

 

a.         przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych;

 

b.         chronimy Twoje dane od strony technicznej i przechowujemy je na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby;

 

c.         nie przekazujemy Twoich danych podmiotom nieuprawnionym, a w razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Sklepiewspółpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

 

Korzystanie ze Sklepu oraz przekazywanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu składania Zamówień w Sklepie. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umowy prowadzenia Konta oraz realizacji Zamówienia, jak również marketingu towarów i usług własnych (na podstawie obowiązujących przepisów prawa). W pozostałych (innych) celach Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas na podstawie dobrowolnie wyrażonych przez Ciebie zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

Wyrazy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w Polityce mają znaczenia nadane im w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zakupów dokonywanych w ramach Sklepu, dostępnym pod adresem www.toysrus.pl. 

 

II.             Dane osobowe

 

1.         Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam udostępniasz - w szczególności chronimy je przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

2.         Administratorem danych osobowych (przekazanych w trakcie rejestracji w Sklepie, zamówienia Newslettera, w ramach Konta, lub formularzu poszczególnego Zamówienia) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Toys "R" Us Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 19 A, kod pocztowy 02-674, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380609,o numerze NIP: 527-265-03-58,REGON: 142849640, o kapitale zakładowym: 26 000 000 zł, nr telefonu 22 123 01 11 , nr faksu 22 123 01 11, adres poczty elektronicznej: esklep@toysrus.pl (dalej również: „Administrator”).

 

3.         Każdemu Klientowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji, poprawiania i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

 

4.         Zbiór danych osobowych prowadzony przez Administratora został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 

5.         Dokonując rejestracji w Sklepie, zamawiając Newsletter, uzupełniając dane w ramach Konta lub też wypełniając formularz Zamówienia przekazujesz nam swoje dane osobowe. Również w trakcie korzystania ze Sklepu masz możliwość uzupełnienia lub modyfikacji danych w ramach edycji Konta lub w ramach edycji formularza Zamówienia – przy czym edycja formularza Zamówienia jest możliwa do czasu potwierdzenia złożenia tego Zamówienia. Dane osobowe podane podczas rejestracji w Sklepie mogą być usunięte poprzez usunięcie Konta lub edycję danych w ramach Konta. Zawsze możesz również dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych, wysyłając do nas odpowiednie żądanie na adres e-mailesklep@toysrus.pl.

 

6.         Niezależnie od powyższego, informujemy, że w przypadku gdy korzystasz w ramach Sklepu z funkcjonalności, które wiążą się z uiszczeniem płatności za Towar z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych lub z wykorzystaniem opcji „za pobraniem” - Twoje dane osobowe mogą zostać użyte w celu dokonania tychże rozliczeń.

 

III.             Kwestie techniczne

 

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. wykorzystujemy je w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

 

IV.             Informacja handlowa

 

1.         Mamy techniczną możliwość komunikowania się z Tobą na odległość(np. wiadomości e-mail). Masz prawo zastrzec, że nie chcesz otrzymywać od nas tego typu powiadomień o charakterze marketingowym.

 

2.         Informacje handlowe związane z prowadzoną przez nas lub podmioty, które z nami współpracują działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Ciebie wolą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Ewentualna zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

 

3.         Twoje dane osobowe, w szczególności podany przez Ciebie adres e-mail,mogą być przez nas przetwarzane(w ramach obowiązujących przepisów prawa) w celu marketingu naszych produktów i usług. Możesz jednak w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu (sprzeciw), wysyłając swoje żądanie na adres esklep@toysrus.pl.

 

4.         O ile wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracujemy. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, wysyłając swoje żądanie na adres e-mailesklep@toysrus.pl oraz poprzez kontakt telefoniczny z BOK.

 

V.             Nasza Polityka w stosunku do dzieci

 

Czujemy się zobowiązani zareagować na generalne obawy wyrażane przez rodziców, a dotyczące danych osobowych ich dzieci. W tym zakresie w szczególności dbamy o najmłodszych, reagujemy też niezwłocznie na ew. sygnały o treściach, które mogą być nie przeznaczone lub nieodpowiednie dla najmłodszych.

 

VI.             Bezpieczeństwo transakcji

 

1.         Transakcje dokonywane w naszym sklepie internetowym przy użyciu kart kredytowych oraz przelewów bankowych są dokonywane i autoryzowane na stronach firmy eService, która od lat niezmiennie utrzymuje pozycję lidera technologicznego na rynku akceptacji płatności.

 

2.         eService jest jednym z najnowocześniejszych systemów rozliczania transakcji elektronicznych opłacanych przelewami oraz kartami: Visa, Visa Electron, Master Card, Master Card Electronic, Maestro oraz przelewami z większości polskich banków.

 

3.         Bezpieczeństwo płatności dokonywanych za pośrednictwem eService potwierdzają systemy zabezpieczeń: certyfikat SSL 256 bitów (Thawtessl certyfikat), autoryzacja 3D Secure (Verified by Visa oraz Master Card SecureCode) oraz bieżący monitoring wszystkich transakcji.

 

VII.             Pliki cookies

 

1.         Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia Tobie maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu oraz przeglądania Sklepu, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do Twoich zainteresowań prezentowanych treści reklamowych, w tym naszych partnerów i reklamodawców. Korzystamy z technologii plików Cookiem także w celach statystycznych w odniesieniu do Sklepu.

 

2.         Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Twojego komputera (zazwyczaj na twardym dysku). Przechowuje się w nim informacje, których Sklep może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Klientów i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Sklepu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.

 

3.         Nasze pliki cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W naszym Sklepie używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej oraz stałe, które pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia w przeglądarce internetowej.

 

4.         W każdej chwili możesz zablokować lub usunąć pliki cookies przechowywane w pamięci Twojego komputera lub urządzenia mobilnego. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia Cookiem powinieneś znaleźć w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej

 

5.         Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Sklep oraz do oceny jego możliwości technicznych. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza nasz Sklep, by zaaranżować strony w sposób najbardziej przyjazny i sprawić, by Sklep był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć. Możemy również korzystać z technologii Google Analytics.

 

VIII.             Kontakt z nami

 

1.         W każdej chwili masz możliwość bezpośredniego kontaktu z nami za pośrednictwem adresu emailesklep@toysrus.pl oraz przez BOK.

 

2.         Informujemy, że przechowujemy korespondencję ze swoimi Klientami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Jednocześnie gwarantujemy, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Tobąw celu innym niż realizacja zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko zgodnie z woląKlienta.

 

3.         Gdy kontaktujesz się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza,możemy ponownie wymagać przekazania nam Twoich danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia Twojej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej podałeś, i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.

 

IX.             Postanowienia końcowe

 

1.         W przyszłości możemy zmienić Politykę – może to nastąpić z ważnych powodów, do których należą:

 

a.         zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub praw i obowiązki Klienta;

 

b.         rozwój funkcjonalności lub usług Sklepu podyktowany postępem technologii internetowej.

 

2.         Każdorazowo umieścimy w ramach Sklepu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany z punktu widzenia Klienta będą odpowiednio wyróżnione, tak abyś był o nich poinformowany.

 

3.         W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Ciebiezgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Ciebie zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

 

4.         Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 14 lipca 2014 r.