TOYS"R"US POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA COOKIES


CEL

Niniejsze zasady dotyczą administrowania i przetwarzania danych (w tym danych osobowych) w zakresie dozwolonym prawem oraz na podstawie dobrowolnie udzielonych zgód przez Klienta, na rzecz z siedzibą w Warszawie (dalej również: „ToysRus”):

 • poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem www.toysrus.pl;
 • poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem www.babiesrus.pl
  (dalej również łącznie: „Sklep Internetowy”),
 • w wyniku wymiany korespondencji, w drodze kontaktów z użyciem telekomunikacji lub poczty elektronicznej,
 • w ramach korzystania przez klientów z usług Sklepów Internetowych, oprogramowania udostępnianego przez Toys”R”Us lub sponsorowanego przez Toys”R”Us, w tym także z gier komputerowych,
 • w wyniku kontaktów ze sklepami lub produktami/usługami Toys”R”Us.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Zapewniamy, że Państwa dane powierzone nam do przetwarzania są bezpieczne (w szczególności administrowanie i przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. I akty wykonawcze do ww. aktu prawnego), i tak:

 • korzystamy z dostępnych i sprawdzonych standardów i technologii gwarantujących ich ochronę przed utratą, nielegalnym użyciem, przetworzeniem lub zniekształceniem,
 • Państwa dane są gromadzone na serwerach stale nadzorowanych przez Toys”R”Us i zabezpieczonych przed nieuprawnionym dostępem,
 • stosujemy protokół SSL ( ang. Secure Socjet Layer) w celu uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu do danych.

Ostrzeżenie: istnieją programy stworzone w celu kradzieży danych. W przypadku otrzymania e-maila o wyglądzie sugerującym, że pochodzi od Toys”R”Us żądającego podania lub potwierdzenia Państwa danych, prosimy nie odpowiadać. Nigdy nie pobieramy ani też nie weryfikujemy danych w ten sposób

 • nie pytamy e-mailem o Państwa hasło, nazwę użytkownika (tzw. nick), dane z karty kredytowej ani jakiekolwiek inne.

PRZETWARZANIE DANYCH

1. Uzyskane od Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celach wynikających z odpowiednich, udzielanych dobrowolnie przez Państwa zgód, oraz celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W ramach kontaktów z Klientami mogą (w granicach powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrowolnie udzielonych zgód przez Klienta) być przetwarzane następujące kategorie danych :

 • imię i nazwisko,
 • numer karty kredytowej / debetowej,
 • adres (zamieszkania / dostawy),
 • e-mail,
 • numer telefonu,
 • data urodzenia,
 • numer NIP lub PESEL.

3.Administrowanie i przetwarzanie danych osobowych (szczegółowo uregulowane w obowiązujących przepisach prawa oraz zależnie od udzielonych dobrowolnie zgód) może następować w szczególności, w następujący sposób:

 • dokonanie zakupów w sklepie stacjonarnym Toys”R”Us lub w Sklepie Internetowym,
 • zarejestrowanie się do newslettera,
 • stworzenie swojej listy życzeń,
 • wejście na stronę Sklepu Internetowego, pobranie aplikacji lub oprogramowania udostępnianego przez Toys”R”Us
 • udział w akcjach marketingowych lub promocjach organizowanych przez Toys”R”Us lub partnerów handlowych,
 • wypełnienie formularza badania opinii lub innych dokumentów związanych z działalnością Toys”R”Us lub naszych partnerów handlowych,
 • udział w akcjach lub programach lojalnościowych,
 • skorzystanie z ofert umieszczonych na portalach społecznościowych,
 • zakup produktu od Toys”R”Us lub partnerów handlowych,
 • pobranie oprogramowania komputerowego oferowanego przez Toys”R”Us,
 • kontakt z przedstawicielem Toys”R”Us.

4. Podobnie jak w przypadku innych sklepów internetowych, każde Państwa odwiedziny w naszym Sklepie Internetowym lub na naszej stronie umożliwiają nam automatyczne pozyskanie niektórych informacji, takich jak:

 • adres dostawcy usług internetowych, z których Państwo korzystacie,
 • adres IP oraz protokół komunikacyjny,
 • nazwę strony, z której weszliście,
 • rodzaj oprogramowania oraz urządzenia, z którego korzystacie i język komunikacji,
 • sposób i kolejność czynności podczas korzystania ze strony,
 • informacje zapisywane przy pomocy plików „cookies” lub innych narzędzi pozwalających identyfikować Państwa komputer lub inne urządzenie, ustalać czy określona strona internetowa była odwiedzana, korespondencja e-mailowa otwierana, wykorzystywane linki zawarte w e-mailach,
 • pomiar efektywności reklam i ogłoszeń umieszczanych w Internecie,
 • dane o korzystaniu, przekazywaniu oraz uzyskiwaniu od innych osób informacji o produktach, ofertach, promocjach lub innych treściach udostępnianych przez nas.

5.Informujemy, że w sklepach Toys”R”Us Poland Sp. z o.o. korzystamy z systemów nadzoru kamer monitoringu dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i zapobieganiu przestępczości. Państwa wizerunek utrwalony w ten sposób może być przez nas wykorzystany wyłącznie dla celów bezpieczeństwa lub zwalczania przestępczości.

6. W celu zapewnienia optymalnej komunikacji z Państwem oraz doskonalenia poziomu świadczonych przez na usług, uzyskane przez Toys”R”Us informacje mogą być przetwarzane wraz z innymi danymi w dowolnej konfiguracji. W szczególności dotyczy to danych na temat produktów i ofert, które Państwa zainteresowały oraz dokonanych przez Was zakupów. Przetwarzanie danych może obejmować szerszy kontekst poprzez użycie danych możliwych do uzyskania z innych oficjalnych źródeł np. demograficznych.


UDOSTĘPNIANIE DANYCH

1. Toys”R”Us może udostępnić posiadane informacje osobom trzecim tylko w przypadku, gdy dotyczy to podmiotów należących do koncernu Toys”R”Us lub jego partnerom biznesowym wyłącznie z zachowaniem zasad wynikających z obowiązującego prawa.

2. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo w każdym czasie uzyskać informację na temat rodzaju i zakresu przetwarzanych danych, udostępniania tych danych, ich aktualizacji i modyfikacji oraz wycofania zgody na przetwarzanie. Aby skorzystać z tego prawa należy skontaktować się z Toys”R”Us.

3. W szczególności dane osobowe w trakcie przetwarzania mogą być wykorzystywane jako niezbędne w zakresie takim jak:

 • autoryzacja kart kredytowych lub czeków,
 • generowanie zamówień,
 • aktywności marketingowe, konkursy, loterie, programy lojalnościowe itp.
 • tworzenie, rozwijanie lub zarządzanie stronami internetowymi Toys”R”Us lub w imieniu i na rzecz Toys”R”Us;
 • magazynowanie produktów, personalizacja produktów, realizacja zamówień i dostaw w imieniu Toys”R”Us lub w imieniu i na rzecz konsumenta na jego zlecenie;
 • przetwarzanie danych o kliencie oraz/lub rozwój usług na rzecz konsumentów, w tym także możliwość udostępniania danych partnerom marketingowym oraz firmom publikującym ogłoszenia i reklamy – w granicach i na podstawie przepisów prawa lub dobrowolnie udzielonych przez Państwa zgód.

Nasi partnerzy i dostawcy usług mogą uzyskać dostęp do niektórych lub wszystkich danych dotyczących naszych klientów, jeśli jest to konieczne ze względu na zamówione u nich usługi – oczywiście w zakresie w jakim zezwalają na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub Państwa dobrowolnie wyrażona zgoda. Mogą oni także stosować pliki „cookies” lub inne technologie automatycznego gromadzenia danych w naszym imieniu.

4. Toys”R”Us może ponadto ujawnić cześć lub całość posiadanych informacji, na żądanie uprawnionych organów, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa; a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników lub innych osób. Dotyczy to także współpracy i wymiany informacji z innymi podmiotami, w szczególności w celu zapobiegania wyłudzeniom oraz kradzieży.

5. Prosimy mieć na względzie, że ilekroć zgłaszacie Państwo swój udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Internet oraz zakładacie Listę Podarunków, które chcielibyście otrzymać, dane te (w zakresie w jakim zezwalają na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub Państwa dobrowolnie wyrażona zgoda) w całości lub częściowo mogą być udostępnione osobom trzecim. Będzie tak zawsze, ilekroć rejestrując się lub tworząc listę podarunkową zaznaczycie Państwo opcję dostępności on line. Wówczas podane przez Was informacje będą dostępne na stronach toysrus.pl oraz babiesrus.pl lub na innych stronach. Ponadto, informacje wpisane na stronach toysrus.pl oraz babiesrus.pl będą dostępne dla naszych sklepów stacjonarnych.


PLIKI COOKIES / KOMUNIKACJA

1. W ramach i na podstawie obowiązującego prawa możecie Państwo otrzymać komunikaty od nas w formie e-maila, telefonu lub listu z informacjami na temat produktów, usług, obniżek cen, promocji, organizowanych imprez itp. oferowanych przez nas lub przez naszych partnerów biznesowych (o ile wyrazicie Państwo na to odpowiednią zgodę). Zawsze macie Państwo do wyboru opcję wykluczającą otrzymywanie tego rodzaju korespondencji:
a) e-mailowej - poprzez zaznaczenie kliknięciem „Wypisz” (cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowych), który zawsze musi być umieszczony w treści tego rodzaju korespondencji.
b) SMSy lub inne komunikaty tekstowe – poprzez dopisanie : „STOP” albo „STOP ALL” do otrzymanego kodu liczbowego ( np. 72229).

Zawsze możecie Państwo skontaktować się z nami pod adresem: albo telefonicznie:) celem złożenia oświadczenia o braku zgody na otrzymywanie korespondencji. Ponadto, Państwa dane mogą być nadal przechowywane w bazach danych w celu ich archiwizacji oraz do badań i analiz (w ramach obowiązujących przepisów prawa).

2. Informujemy, że podobnie jak większość sklepów i serwisów internetowych korzystamy z programów komponujących oferty na podstawie analizy zainteresowań lub zachowań konsumentów – co odbywa się w granicach i na podstawie obowiązującego prawa lub w oparciu o Państwa dobrowolnie udzieloną zgodę. Oznacza to, że możecie Państwo podczas korzystania z Internetu otrzymywać od nas komunikaty dotyczące promocji, ogłoszeń, reklam, itp. tworzonych specjalnie dla Was na podstawie informacji na temat dokonanych zakupów lub zainteresowania wykazanego podczas użytkowania stron Toys”R”Us lub innych. Macie Państwo prawo złożenia nam oświadczenia zabraniającego tego rodzaju komunikacji. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy kliknąć: about „R”Us Advertising

3. Toys”R”Us korzysta z plików „cookies” które są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwis internetowy do Państwa komputera lub innego urządzenia. Korzystamy z plików cookies stałych i sesyjnych. Pliki te służą do łączenia Państwa komputera lub urządzenia z informacjami zgromadzonymi wcześniej podczas korzystania z Internetu, w szczególności na temat wykonywanych operacji, poszukiwań, wyborów, zaznaczanych opcji i dokonanych zakupów, niezależnie od tego czy aktywności te miały miejsce podczas jednych tylko odwiedzin danej strony czy wielokrotnie. Skorzystanie z opcji „Pomoc” w większości dostępnych przeglądarek pozwoli Państwu znaleźć informacje w jaki sposób zapobiegać aktywowaniu nowych plików „cookies, uzyskać informację o pojawieniu się nowych plików „cookies” lub w jaki sposób je likwidować. Prosimy jednak pamiętać, że wykluczając dostęp plików „cookies” możecie Państwo pozbawić się możliwości otrzymywania komunikatów i ofert, które są przygotowywane specjalnie dla Was.

4. Toys”R”Us oraz nasi partnerzy korzystają także z plików „Flash Cookies” ( Local Stored Object) lub innych podobnych technologii. „Flash Cookie” to niewielki plik tekstowy umieszczany w komputerze wykorzystującym program Adobe Flash lub podobny, który może być wbudowany w komputerze, zainstalowany automatycznie przy pobieraniu oprogramowania lub ściągnięty przez użytkownika. Korzystamy z tego narzędzia aby indywidualizować nasze komunikaty i ułatwiać konsumentom korzystanie z Internetu w oparciu o ich własne przyzwyczajenia. „Flash Cookie” może ułatwiać np. ustawienie parametrów odtwarzania plików video, gier, opracowań i raportów. Umożliwia nam także optymalizację treści naszych stron internetowych poprzez ustalenie, które z nich cieszyły się popularnością klientów, co może także być pomocne w pracach naszych partnerów marketingowych i handlowych. „Flash Cookies mają inne właściwości niż „browser Cookies” zatem narzędzia do zarządzania plikami „Cookies” dostępne w Państwa urządzeniach, mogą nie być w stanie ich usunąć lub zablokować. Prosimy kliknąć tutaj aby dowiedzieć się więcej jak zarządzać prywatnością i ustawieniami dotyczącymi „Flash Cookies”. Jeśli wyłączycie Państwo „Flash Cookies” lub inne podobne pliki, możecie nie mieć dostępu do określonych danych lub usług, z których korzystacie w Internecie.

5. Toys”R”Us korzysta z ogłoszeń reklamowych konstruowanych na podstawie analiz zainteresowań użytkowników Internetu. W tym celu pobieramy anonimowe informacje na temat Państwa sposobu korzystania z Internetu, używanych przez Was przeglądarek, aplikacji i programów, gier oraz dokonywanych zakupów i analizujemy Państwa upodobania aby doskonalić nasze usługi i przekazywać Wam informacje o promocjach i ofertach pochodzących od nas lub od naszych partnerów biznesowych. Jedynym celem tych działań jest dopasowanie się do Państwa potrzeb i spełnienie Waszych oczekiwań.

6. Zawsze możecie Państwo odmówić zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez nas Waszych danych osobowych w celach reklamowych.

 • aby skutecznie wyłączyć działanie plików „Cookies” należy odszukać właściwą opcję w Państwa przeglądarce. „Cookies” to niewielkie pliki tekstowe pobierane do pamięci Waszego komputera z odwiedzanych stron internetowych. Toys”R”Us i nasi dostawcy usług aplikują pliki („cookies”) podczas wizyt na naszych stronach lub na innych stronach, gdzie występują nasze reklamy lub ogłoszenia. Pobranie plików „cookies” może nastąpić także w związku z dokonaniem zakupów, zapytaniem o ofertę, zarejestrowaniem się w charakterze użytkownika itp. Większość przeglądarek do nawigacji stronami komputerowymi zawiera odpowiednie funkcje pozwalające dopuścić lub wykluczyć dostęp plików „cookies”.
 • za każdym razem, gdy wybieracie opcję wykluczającą dostęp plików „cookies” oznacza to wykluczenie wyłącznie dla danej strony na danym komputerze. Jeśli korzystacie z większej liczby komputerów lub podobnych urządzeń, to konieczne jest aktywowanie wybranej opcji dla każdego z nich.
 • jeśli po wyłączeniu „cookies” dokonaliście w przeglądarce skasowania historii odwiedzin i plików „cookies”, to polecenie aby nie aplikować Wam tego rodzaju plików także zostanie wykasowane zatem czynność wyłączenia „cookies” w przeglądarce należy powtórzyć ponownie.

7. Aby zapobiec automatycznemu przetwarzaniu danych możecie Państwo uruchomić odpowiednią opcję w Waszej przeglądarce. Większość narzędzi obsługujących przeglądarki zawiera opcję „Pomoc” a w niej m.in. informacje na temat jak wykluczyć dostęp nowych plików „cookies” lub jak usunąć wszelkie pliki tego rodzaju. Również w tej Polityce Prywatności znajdziecie Państwo odpowiedni klawisz dotyczący „Flesh cookies” z informacją o sposobie wykluczenia dostępu innych plików niż „cookies” służących do automatycznego pobierania i przetwarzania danych. Proszę pamiętać, że niektóre informacje mogą być nadal przetwarzane aż do czasu, gdy wykluczycie taką możliwość. Warto również rozważyć, że wyłączając „cookies” traci się dostęp do informacji o promocjach i ofertach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

8. Niektóre strony internetowe należą do sieci umożliwiających przeglądanie historii korzystania z wielu różnych stron internetowych. Może to być przyczyną wyświetlania się reklam Toys”R”Us. ……………………..

AKTUALIZACJA I ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dokonania aktualizacji lub zmiany swoich danych osobowych prosimy o kontakt: …………@................. lub tel ………………………. W celu zmiany danych dotyczących dostawy zamówienia lub uzyskania informacji o Państwa zamówieniu prosimy o kontakt : ……………… wybór zakładki „Moje konto” i wykonanie odpowiednich operacji.


NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI W STOSUNKU DO DZIECI

Nie gromadzimy ani też nie przetwarzamy danych od osób poniżej 13 roku życia bez zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych. Toys”R”Us czuje się zobowiązana zareagować na obawy wyrażane przez rodziców a dotyczące danych osobowych ich dzieci. W tym zakresie w szczególności dbamy o najmłodszych, reagujemy też niezwłocznie na ew. sygnały o treściach które mogą być nieprzeznaczone lub nieodpowiednie dla najmłodszych.


TABEO I INNE TABLETY

Oprogramowanie, aplikacje lub inne treści pobrane z Internetu przez dzieci korzystające z Tabeo mogą zbierać i przetwarzać dane osobowe, nazwy - nick ( screenname??), zdjęcia, zapisy audia lub video, dane o lokalizacji, IP urządzenia oraz inne informacje pozwalające identyfikować osobę lub urządzenie. Niektóre urządzenia mogą oferować zakup aplikacji lub połączenie do portali społecznościowych. Prosimy zwrócić uwagę na oferty tego rodzaju otrzymywane przez Wasze dziecko zanim pozwolicie mu na skorzystanie z nich.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji „kontroli rodzicielskiej” aby we własnym zakresie nadzorować i chronić Wasze dziecko jako użytkownika Internetu. Wasze hasło dostępu do narzędzi kontrolnych nie powinno być udostępniane dziecku lecz starannie zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jeżeli zmienicie zdanie i zechcecie wykluczyć działanie określonej aplikacji albo zezwolić na korzystanie z niej, możecie zawsze zablokować lub odblokować treści skierowane do Waszego dziecka korzystając z odpowiedniej funkcji Tabeo lub innego urządzenia.
W każdym czasie macie Państwo prawo skontaktować się bezpośrednio z operatorem danej usługi lub sprzedawcą oprogramowania w celu zakazania przetwarzania danych osobowych Waszego dziecka oraz usunięcia danych uprzednio zgromadzonych.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w instrukcjach obsługi lub politykach prywatności publikowanych przez dostawców urządzeń, z których korzystają Wasze dzieci.

USŁUGI ONLINE I LINKOWANIE STRON

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron lub ofert usług online, takich jak reklamy, portale społecznościowe, plug-iny, aplikacje, widgety oraz zawartość pochodzącą z innych stron internetowych lub od innych usługodawców okazjonalnie powiązanych z Toys”R”Us. Również w takich przypadkach Państwa dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane przez te strony w kontekście aktywności podejmowanej w związku z odwiedzinami na stronie Toys”R”Us. Prosimy pamiętać, że wejście na te strony lub skorzystanie z tych linków oznacza wyjście poza granice ochrony zapewnianej naszym gościom. Nie bierzemy odpowiedzialności za ochronę danych osobowych i ich przetwarzanie przez inne podmioty ani za ich polityki ochrony prywatności. Prosimy zatem o uważne zapoznanie się z odpowiednimi dokumentami na stronach, które Państwo odwiedzacie korzystając z linków lub adresów podpowiedzianych przez naszą Stronę.


KONTAKT Z NAMI

Jeśli macie Państwo pytania prosimy o kontakt: [NEEDS TO BE FILLED IN BY POLAND]


AKTUALIZOWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Usługi i funkcje w ramach Sklepu Internetowego będą z czasem ulegać rozszerzeniu lub zmianie. Oznacza to m.in., że w przyszłości Toys”R”Us może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie.

2. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że Toys”R”Us roześle swoim Klientom informację o zmianach w Polityce Ochrony Prywatności oraz Polityce Cookies. Wraz z każdą zmianą nowa wersja dokumentu będzie się pojawiać z nową datą. Nowa wersja dokumentu zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od momentu notyfikacji. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Klienta zmiany będą odpowiednio wyróżnione lub sygnalizowane.


Niniejszy dokument ma charakter i walor informacyjny i jako taki nie ma z zamierzenia stanowić podstawy stosunku prawnego pomiędzy Toys”R”Us a Klientem.